Waar staat de Stidalschool voor?

Onze missie luidt: Onderwijs geven in een kleinschalige en persoonlijke leeromgeving, waarbij ruimte is voor innovatie en creativiteit.Wij hebben een combinatiegroep van de kinderen van groep 1, 2 en 3. Deze kinderen hebben een eigen lokaal. Kinderen leren en werken aan de hand van een thema. De andere leerlingen werken zelfstandig op een leerplein in de hal en gaan in groepjes naar de instructie voor rekenen, taal en spelling. In de middag werken ze aan een thema, waarbij op donderdag het accent ligt op de creatieve kant. Vakken als tekenen, handvaardigheid en techniek krijgen daarbinnen een plaats. In het seizoen is het ook de middag van het werken in de schooltuin en elke maand wordt er een middag gekookt. Bij deze creatieve middag helpen ouders, opa's en oma's  en andere mensen uit het dorp. De thema's wisselen om de 4 á 6 weken.

Op onze school bieden wij al vanaf groep 1 vreemde talenonderwijs aan. Alle leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels en vanaf groep 4 krijgen de leerlingen afwisselend Engels, Duits en Frans. Doel is kinderen kennis te laten maken met andere talen, waardoor ze aan het eind van de basisschool hun angst voor andere talen kwijt zijn. In de lessen is veel aandacht voor muziek, spel en dans. Naast de vreemde talen krijgen alle kinderen ook muziek, drama en dans. Deze vakken worden in ateliervorm gegeven en om de 6 weken wisselen de kinderen van atelier.

Onze school is laagdrempelig, ouders ervaren de kleinschaligheid als een groot voordeel. De saamhorigheid is groot en het contact is zo gelegd. Er is veel persoonlijke aandacht voor de kinderen  en de school ontwikkelt zich continu. Voor ons zijn zelfstandigheid, samenwerken, respect en zelfontplooing belangrijke waarden. Met alle kinderen voeren wij een paar keer per jaar gesprekken om te horen hoe het met ze gaat en samen te bepalen wat ze nog willen leren. Naast de gesprekken tussen ouders en leerkrachten voeren kinderen ook zelf een gesprek met hun ouders om te hen te laten zien hoe ze zich ontwikkeld hebben. Dit kunnen ze laten zien aan de hand van hun portfolio. De leerkracht is daarbij ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of de leerling wat op weg te helpen.

We beseffen dat het aan de hand van woorden alléén lastig is om goed weer te geven waar wij voor staan en hoe de sfeer op onze school is. Daarom  nodigen wij u  van harte uit om een keer te komen kijken en ons onderwijs zelf te ervaren.

Het team van de Stidalschool