Ieder kind is uniek. En ieder kind leert op een andere manier. Dat verdient individuele aandacht. Vanwege de kleinschaligheid is dat mogelijk op de Stidalschool. Bij ons geen grote volle klassen, maar een kindgerichte aanpak. Ieder leert op zijn eigen niveau. Zo wordt na een instructie in het taal- of rekenlokaal zelfstandig gewerkt op het centrale leerplein.Een werkwijze die door de onderwijsinspectie wordt gewaardeerd, getuige haar meest recente rapport over onze school:
''Positief is dat hiermee aandacht voor speciale onderwijsbehoeften niet alleen op zorgleerlingen is gericht, maar ook op leerlingen die juist meer uitdaging aankunnen''